Vanuit de couveuse de wereld in
Geslacht

Aantal patienten

Overgenomen uit de samenvatting van de resultaten van het landelijke onderzoek epidiemiologie GBS-infectie 1997 - 1998


Incidentie early-onset GBS 0,9 per 1000 levendgeborenen. 

Na correctie incidentie early-onset GBS 1,9 per 1000 levendgeborenen

Aantal
circa 350 GBS-patiënten per jaar

Waarvan
circa 100 patiënten met GBS-sepsis

Waarvan
circa 250 patiënten met probable GBS-sepsis

Reacties

Feed U kunt deze conversatie volgen door in te schrijven op de reactiefeed van dit bericht.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.